Gitte Bachs udstilling “Alkymi” tager afsæt i den mørke middelalders drøm om at lave guld ved hjælp af de fire elementer, jord, vand, ild og luft. I Alkymien ligger en erkendelse af tingenes adskillelse, men også en jagt efter det rette blandingsforhold. Alkymi er stadig i dag et rammende billede på den almenmenneskelige stræben efter at gøre uædelt ædelt, på drømmen om det umulige, umulige drømme og fantasterier. Dermed strejfes både det ædle og poetiske, men også noget dunkelt, mystisk og formørket.  

Møstings Hus har fire rum og hvert rum repræsenterer sit eget element, får sit eget tema og sin egen stemning. Men samtidig bindes rummene sammen af mennesker, motiver, historier og en fælles form, hvor helhed og del står i et fortsat samspil.

Gitte Bach berører i sine billeder emner som kærlighed, længsel og dualiteten mellem kønnene, ofte med en melankolsk undertone.

Hun er interesseret i de skæve, groteske fortællinger, der opstår, når figurer fra forskellige universer bringes sammen. På udstillingen “Alkymi” viser hun vægcollager bygget op af mindre, selvstændige værker, der tilsammen rummer et mylder af små historier og scenerier. Collagerne fremstår med deres mangfoldighed kaotiske og strittende, men deres dele har på kalejdoskopisk vis fundet sammen i en større sammenhæng.